მანდარინისა და ვაშლის სასიამოვნო კომბინაცია ჟასმინთან. ენერგიული, ახალგაზრდა მანდილოსნებისთვის.