დეკორატიული კოსმეტიკა

Aurora red -Lip Gloss #104

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Aurora Red- English Rose N112

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Cameo – Radiant Orchid N116

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Caramel – Radiant Orchid N117

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Crepe – Radiant Orchid N118

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY CAYENNE

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY FORMULA ONE

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY FUCHSIA ROSA

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY FUCHSIA ROSA

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY HOT PINK

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY MAGENTA

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY MARSALA

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY PINK FLAMBE

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY Radiant orchid

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY RASPBERRY WINE

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY SANGRIA

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY TOASTED ALMOND

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

DELFY TOUCH OF PINK

42.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

English Rose – Cayenne N110

52.00 

ტუჩსაცხები

FUCHSIA ROSA

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Fuchsia Rosa- Lip gloss N105

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Fuchsia Rosa- Taffy Pink N111

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Golden Shimmer Oil for body – color N 1

64.00 

თხევადი პროდუქტები

Natural 30

73.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Radiant Orchid- Lip Gloss N106

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Scarlet- Lip Gloss #101

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Taffy Pink – Cameo N113

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Taffy pink – Caramel N114

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Taffy Pink – Crepe N115

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Taffy Pink- Gloss N102

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Taffy Pink- Scarlet N108

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Wild Rose – Fuchsia Rosa N109

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Wild Rose- Lip Gloss #103

52.00 

დეკორატიული კოსმეტიკა

Wild Rose-radiant orchid N107

52.00