ცივი სურნელი, სპორტული ბუნების ადამიანებისთვის. უნისექსი(როგორც მანდილოსნებისთვის ისე მამაკაცებისთვის)