Fuchsia Rosa- Taffy Pink N111

Fuchsia Rosa- Taffy Pink N111

თხევადი ტუჩსაცხის მრავალფეროვანი ვარიაცია.
ორი განსხვავებული ფერი 1 შეფუთვაში.

დაფარვა- მშრალი, ხავერდოვანი.